วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมพัฒนา กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม วันที่ 5 ธันวาคม 2563

                   นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ อำเภอทับคล้อ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบึงนาราง  มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล
นำนักศึกษาพัฒนา กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทอง ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมรวมพลัง รวมใจ Big Cleaning Day วันที่ 9 เมษายน 2564

นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ...