วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

 

โครงการพัฒนาบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทักคล้อ จังหวัดพิจิตร

         นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอทับคล้อ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
กศน. อำเภอบึงนาราง ประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมรวมพลัง รวมใจ Big Cleaning Day วันที่ 9 เมษายน 2564

นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ...